20 juni 2024

Hormoon Geheim

De medische geheimen over hormonen

Welke soorten therapie zijn er?

Je hebt vast wel eens over therapie gehoord. Wist je dat er niet alleen maar één soort therapie is? Je hebt verschillende soorten therapieën, net zoals je verschillende soorten mensen hebt. Iedereen heeft een andere aanpak nodig vandaar dat er meerdere soorten therapieën zijn. Door te praten met een psycholoog in Den Haag kan je erachter komen wat voor soort therapie jij nodig hebt.

Psychotherapie

Psychotherapie is gericht op het zoveel mogelijk verminderen van psychische klachten. Om de klachten te kunnen verminderen zal de therapeut proberen om het onderbewuste van de patiënt naar buiten te brengen. Hierdoor zal de cliënt meer inzicht kunnen krijgen in de reden achter zijn gedachten en psychische problemen. Aan de hand van die reden zal de therapeut de patiënt ondersteunen in zijn weg om de problemen te verwerken.

Schematherapie

Schematherapie wordt gebruikt bij patiënten met ernstige psychische ziektes of stoornissen. Hierbij kan je denken aan eetstoornissen maar ook aan persoonlijkheidsstoornissen. Deze vorm van therapie zal met behulp van schema’s naar boven brengen wat de patiënt zijn patronen zijn en wat de reden daarachter is. Dit schema zal gebruikt worden om de oude patronen te doorbreken.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest bekende en gebruikte therapievormen in Nederland. Er zal eerst gekeken worden naar hoe de denkwijze van de patiënt ontstaan is. Hierna zal deze aan de hand van de juiste invloeden aangepast worden. Deze vorm van therapie leert de patiënten om op een andere manier te denken en om op een andere manier problemen aan te pakken. 

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een therapievorm waarbij naasten met elkaar in therapie gaan. Systeemtherapie is eigenlijk een soort van gezinstherapie waar de patiënt niet alleen in zit, maar bijvoorbeeld een gezin of een koppel. iedereen gaat praten met elkaar om op een lijn te zitten met elkaar en elkaar beter te begrijpen.

Therapieën

In dit artikel heb je een aantal vormen van therapie voorbij zien komen. Er zijn er natuurlijk nog veel meer, maar de in het artikel genoemde vormen worden erg vaak toegepast. Zo kom je onder andere vaak psychotherapie, schematherapie, cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie tegen in Nederland.